Hàng bánh Guinée

71 đối tượng
bộ lọc

Guinée, Kindia, Forécariah

Guinée, Kindia, Forécariah

Guinée, Kindia, Forécariah

Guinée, Mamou

Guinée, Nzérékoré, N'Zoo

Guinée, Nzérékoré, Macenta

Guinée, Nzérékoré, Macenta

Guinée, Nzérékoré, Bofossou, village

Guinée, Labé, Naddhal, village

Guinée, Nzérékoré, Bounouma

Guinée, Kindia, Forécariah

Guinée, Nzérékoré, Nzerekore

Guinée, Nzérékoré, Loo, village

Guinée, Nzérékoré, Ouro

Guinée, Nzérékoré, N'Zoo

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \