Hàng bánh Bahrain

109 đối tượng
bộ lọc

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Bahrain, Capital Governorate, Ma'ameer

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Northern Governorate, A'ali

Bahrain, Capital Governorate, Juffair

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \