Hàng bánh Cộng hòa Macedonia

85 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Drachevo, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Dzhon Kenedi, 9б

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Isaija Mazhovski, 31

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Điện thoại: +389 44 344 957

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Radovish

Hỗ trợ xe lăn: No

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Radovish

Hỗ trợ xe lăn: No

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Dobroshte, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Khristo Tatarchev, 29

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Partizanski Odredi, 93

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Radovish

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \