Hàng bánh Lào

42 đối tượng
bộ lọc

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Vientiane Prefecture, Watchan, village

Lào, Oudomxay, Pakbeng

Lào, Vientiane Prefecture, Chomphet Tay, village

Điện thoại: +856 20 88115161

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Vang Vieng

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Saphanthongneua, village

Điện thoại: +856 20 55900009

Lào, Vientiane Prefecture, Hatsadi, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Vientiane Prefecture, Vatnak, village

Điện thoại: +856 21 315010

Lào, Vientiane Prefecture, Dongpalantha, village

Lào, Hủa Phăn, Sầm Nưa

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Oudomxay, Muang Xay

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Vientiane Prefecture, Nongtaeng, village

Điện thoại: +856 20 54544547

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \