Hàng bánh Tajikistan

30 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-19:00

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-17:00

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-17:00

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-19:00

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Rushon

Tajikistan, Sughd Region, Guliston

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Tajikistan, Dushanbe

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \