Hàng bánh trong thị trấn Teddington, Vương quốc Anh

9 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, High Street, 25

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, Stanislawa Wyspianskiego, 175

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, Ashburnham Road, 181

Điện thoại: +44-020-8948-6040

Website: http://www.backhaus.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, Heath Road, 52-54

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, Ham Street, 71

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, High Street, 12

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, High Street, 183

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, Tadeusza Kosciuszki, 71

Vương quốc Anh, Anh, Teddington, Ashburnham Road, 175

Website: http://www.backhaus.co.uk

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \