Hàng bánh Trung Quốc

783 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc

Trung Quốc, Cam Túc, Trương Dịch

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Thành Đô

Trung Quốc, Hồng Kông

Điện thoại: +852 2494 8393

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-21:30

Trung Quốc, Giang Tô, Giang Âm

Trung Quốc, Thượng Hải, Mẫn Hàng

Trung Quốc

Trung Quốc, Cam Túc, Chaijiahe, village

Điện thoại: 0931-2347269

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Tây Cố

Điện thoại: 0931-7548500

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu, Min Zhu Xi Lu , 1711栋

Điện thoại: 0931-8123736

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu, Railway Avenue, 290

Điện thoại: 0931-4665378

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu

Điện thoại: 0931-8840762

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu

Điện thoại: 0931-8467220

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu, Dong Gang Dong Lu , 1999

Điện thoại: 0931-4860956

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu, Dong Gang Xi Lu , 14

Điện thoại: 0931-8279639

Website: http://www.aili.com.cn

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu

Điện thoại: 0931-8260518

Website: http://www.aili.com.cn

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \