Cửa hàng máy tính Slovakia

153 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Nitra, Zlaté Moravce, Janka Krala, 51A

Slovakia, Region of Trenčín, Prievidza, Bojnicka cesta, 1877/20B

Điện thoại: +421257101800

Website: https://www.alza.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-19:00

Slovakia, Region of Košice, Košice, Zriedlova, 11

Website: https://www.alza.sk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-19:00

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Sancova, 34

Website: http://www.webcd.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 11:00-23:00

Slovakia, Region of Košice, Košice, Moldavska cesta, 49

Điện thoại: +421552850856

Website: https://www.datacomp.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Slovakia, Region of Bratislava, Modra, Sturova, 61

Điện thoại: 033 / 640 6580

Website: http://www.emelix.sk/

Slovakia, Region of Trenčín, Nitrica, village

Website: http://www.rlsoft.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Slovakia, Region of Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Hurbanova, 17

Điện thoại: +421 32 771 35 15

Website: http://www.floppy.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:30; Sa 09:00-12:00

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Gundulicova, 899/1

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Trenčín, Prievidza

Website: https://isso.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Wolkrova, 17

Website: http://www.web.jukosoft.sk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 13:00-18:00

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Einsteinova, 21

Slovakia, Region of Žilina, Čadca

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-11:45,12:45-16:30; PH closed

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Panonska cesta, 21

Website: http://www.magicprint.sk/

Slovakia, Region of Trenčín, Stará Turá, Generala Milana Rastislava Stefanika, 373/69

Điện thoại: +421 905 319 791

Website: http://rybamobil.szm.sk

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-12:00,13:00-17:00; Sa 09:00-12:00

Slovakia, Region of Žilina, Žilina, Na priekope, 41

Điện thoại: 0415003167

Website: http://www.okcomp.sk

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 09:00-12:00; Jul-Aug Sa off

Slovakia, Region of Košice, Rožňava, Jovicka, 21

Website: http://www.pcmaxi.sk/

Bạn có luôn sử dụng máy tính trong cuộc sống thường ngày của mình? Liệu có một bộ phận, phụ kiện hoặc con chip hiếm mà bạn cần ngay bây giờ? Bạn có muốn mua thế hệ mới nhất của các phụ kiện có nhãn hiệu? Trong tất cả các trường hợp này, bạn sẽ muốn duyệt những cửa hàng máy tính có bộ sưu tập đa dạng nhất ở tại Slovakia để lựa chọn những cửa hàng phù hợp với nhu cầu của mình. Chúng tôi đã tạo một cơ sở dữ liệu tùy chỉnh về các cửa hàng bao gồm địa chỉ, website, số điện thoại và giờ mở cửa trong mỗi danh sách.\