Cửa hàng điện nước trong thành phố Misrata, Libya

9 đối tượng
bộ lọc

Libya, Misrata

Điện thoại: 00218916304454

Giờ mở cửa: Sa-We 09:30-14:30, 16:30-21:30; Th 09:30-12:00, 17:30-20:00

Libya, Misrata

Điện thoại: 0912152028

Website: https://www.facebook.com/

Giờ mở cửa: Sa-We 09:00-20:00; Th 09:00-16:00

Libya, Misrata

Điện thoại: 0924702328

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-21:30

Libya, Misrata

Điện thoại: 0914360614

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-14:00, 16:00-19:00

Libya, Misrata

Libya, Misrata

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-18:00

Libya, Misrata

Điện thoại: 00218512627733

Website: http://www.alnamaa.ly

Bạn có dự định sửa nhà, lắp đặt đường ống mới, hoặc sửa ô tô của mình? Điều đó có nghĩa bạn cần một cửa hàng điện nước tốt tại tại Misrata, Libya. Chúng tôi đã tạo các danh mục cho riêng bạn chứa thông tin chi tiết về mọi cửa hàng thuộc thể loại này.\