Cửa hàng nữ trang Palestinian Territories

16 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: 00970562150326

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-19:00

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: 00970562158328

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-20:00

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Điện thoại: 0599777765

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:30-18:30

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Điện thoại: 022955617

Website: http://facebook.com/

Palestinian Territories, Jerusalem District, Jerusalem

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: 0599356665

Giờ mở cửa: Sa-Th 10:00-19:45

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: 00970598922319

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-19:00

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: 0599731603

Giờ mở cửa: Sa; Su-Fr 09:00-21:00

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: 00970562150319

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-18:00

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Giờ mở cửa: Closed

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Điện thoại: 0599801666

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-21:00

Cửa hàng nữ trang là những cơ sở bán lẻ chuyên dụng mà ở đó khách hàng có thể lựa chọn các món quà có giá trị hoặc những trang sức đặc sắc. Danh mục của chúng tôi bao gồm các cửa hàng chuyên dụng và gian hàng nữ trang của các cửa hàng lớn tại tại Palestinian Territories, nơi bán nữ trang từ các nhà sản xuất trong nước lẫn nước ngoài cũng như các sản phẩm độc quyền từ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.\