Ki-ốt

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Thành Đô

Trung Quốc, Thượng Hải, Zhangjiang

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, 河內道 Hanoi Road, 18

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Trung Quốc, Hồng Kông, He Nei Dao Hanoi Road, 18

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Hồng Kông

Website: https://www.hongkongdisneyland.com/

Trung Quốc, Thượng Hải, Huai Hai Zhong Lu , 1008-1

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \