Ki-ốt

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc

Trung Quốc, Chiết Giang, 三墩镇

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Trung Quốc

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Liêu Ninh, Đại Liên

Trung Quốc

Trung Quốc, Đại Bộ

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Thành Đô

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Shaanxi, Tây An

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \