Ki-ốt Úc

60 đối tượng
bộ lọc

Úc, Victoria, Geelong, Ormond Road, 57

Điện thoại: +61 3 52215508

Úc, Tasmania, Burnie

Úc, Victoria, Vaughan, village

Giờ mở cửa: Events

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Queensland, Rathdowney

Úc, New South Wales, Grafton, New South Wales

Úc, Victoria, Beechworth

Úc, Tasmania, Somerset

Úc, Victoria, Melbourne

Úc, Queensland, Toowoomba

Website: http://www.woolworthspetrol.com.au

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-21:00;Sa 08:00-17:00;Su 08:00-18:00

Úc, Queensland, Brisbane

Úc, Queensland, Brisbane

Úc, Queensland, Caboolture

Úc, Lãnh thổ Thủ đô Úc, Canberra

Úc, Victoria, Melbourne, Bourke Street, 350

Úc, Tây Úc, Yallingup

Úc, Victoria, Geelong, Portarlington Road, 64-66

Điện thoại: +61 3 52485100

Úc, New South Wales, Merimbula

Giờ mở cửa: Tu-Su 07:30-14:30

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Úc dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \