Ki-ốt Bolivia

101 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, La Paz

Ẩm thực: Bánh sandwich; Trà

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-04:00

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, La Paz, Tiawanacu, village

Bolivia, Tarija, Coimata, village

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, La Paz, Puerto Perez, village

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, La Paz, Tiawanacu, village

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Bolivia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \