Ki-ốt Cuba

50 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Las Tunas, Victoria de Las Tunas

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Mayabeque, Güines

Cuba, Holguín, Maceo

Cuba, Holguín, Barajagua, village

Cuba, Holguín, Maceo

Cuba, Holguín, Maceo

Cuba, Havana, Guanabo

Cuba, Mayabeque, Melena del Sur

Cuba, Santiago de Cuba, Palma Soriano

Cuba, Holguín, Maceo

Cuba, Artemisa, San Antonio de los Baños

Cuba, Mayabeque, Güines

Cuba, Ciego de Avila, Ciego de Ávila

Cuba, Santiago de Cuba, Palma Soriano

Cuba, Holguín, Maceo

Cuba, Holguín, Maceo

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Cuba dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \