Ki-ốt Iceland

11 đối tượng
bộ lọc

Iceland, Álftanes, village

Iceland, Kópavogur, Thonglabakki, 6

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-23:30; Sa 12:00-23:30; Su 14:00-23:30

Iceland, Reykjavík, Hverafold, 1-7

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:30-23:00; Sa-Su 11:30-23:00

Iceland, Kópavogur

Iceland, Reykjavík

Iceland, Seltjarnarnes

Iceland

Giờ mở cửa: "seasonal"

Iceland, Kópavogur, Thonglabakki, 4

Iceland, Reykjavík

Iceland, Reykjavík, Laugavegur, 62

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Iceland dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \