Ki-ốt Moldova

57 đối tượng
bộ lọc

Moldova, Chișinău

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-20:00

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Website: http://www.moldpresa.md

Moldova, Pepeni, village

Moldova, Boldurești, village

Giờ mở cửa: 08:00-21:00

Moldova, Transnistria, Tiraspol

Moldova, Bender

Moldova

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-21:30

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Moldova, Soroca

Moldova, Chișinău

Moldova, Soroca

Moldova, Chișinău

Moldova, Soroca

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Moldova dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \