Ki-ốt Mông Cổ

13 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Töv, Zuunmod

Mông Cổ, Ulaanbaatar, Enkh taivany orgon choloo, 8

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-00:00

Mông Cổ, Töv, Bayankhangai

Mông Cổ, Övörkhangai, Kharkhorin

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Övörkhangai, Kharkhorin

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-20:00

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Giờ mở cửa: 09:00-22:00

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Mông Cổ dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \