Ki-ốt Na Uy

348 đối tượng
bộ lọc

Na Uy, Rogaland, Stavanger

Na Uy, Oslo

Hỗ trợ xe lăn: No

Na Uy, Oslo

Na Uy, Oslo

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Na Uy, Oslo

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Na Uy, Buskerud, Drammen

Na Uy, West Agder, Kristiansand

Na Uy, Buskerud, Hvittingfoss, village

Na Uy, Akershus, Ski

Na Uy, Buskerud, Hol, village

Na Uy, Oppland, Vågåmo, village

Na Uy, Oppland, Gjøvik

Giờ mở cửa: 24/7

Na Uy, Telemark, Porsgrunn

Giờ mở cửa: 24/7

Na Uy, Vestfold, Tønsberg

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-23:00; Sa 08:00-23:00; Su 09:00-23:00

Na Uy, Møre og Romsdal, Molde, Fannestrandvegen, 68

Giờ mở cửa: 24/7

Na Uy, Oslo, Valkyriegata, 8

Điện thoại: +47 22602240

Website: http://www.delideluca.no/

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-24:00

Na Uy, Oslo, Karl Johans gate, 33A

Điện thoại: +47 22333522

Website: http://www.delideluca.no/

Giờ mở cửa: 24/7

Na Uy, Oslo, Thorvald Meyers gate, 73

Điện thoại: +47 22805517

Website: http://www.delideluca.no/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-24:00; Sa-Su 00:00-24:00

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Na Uy dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \