Ki-ốt Panama

7 đối tượng
bộ lọc

Panama, Provincia de Panamá, Parque Amelia Denis De Icaza, village

Panama, Provincia de Panamá, Samaria, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Panama

Panama, Provincia de Panamá, Samaria, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Panama, Provincia de Panamá, Samaria, village

Panama, Provincia de Panamá, Samaria, village

Panama, Provincia de Panamá Oeste, Nuevo Arraiján

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Panama dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \