Ki-ốt Romania

177 đối tượng
bộ lọc

Romania, Bucharest

Romania, Mehedinți, Orsova

Romania, Mehedinți, Orsova

Romania, Sălaj, Surduc, village

Romania, Cluj, Cluj-Napoca

Romania, Timiș, Timișoara

Romania, Argeș, Pitești

Romania, Alba, Alba Iulia

Romania, Bucharest

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest, Bulevardul Timisoara, 29

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Romania dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \