Ki-ốt Uganda

678 đối tượng
bộ lọc

Uganda, Busia

Điện thoại: 0771343834

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-21:00

Uganda, Tororo, Malaba, Uganda

Điện thoại: 0775445204

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Uganda, Arua, Andifeku Centre B, village

Uganda, Arua, Paraka, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Kampala

Điện thoại: 0702725659

Giờ mở cửa: Su 12:00-20:00;Mo- Fr 08:00-20:00

Uganda, Yumbe, Joke, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Arua, Omugo 02 Block 03, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Arua, Imvi, village

Uganda, Arua, Olevu

Uganda, Arua, Point A Village 03, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:30-21:00

Uganda, Hoima, Block 14, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Arua, Odulugo, village

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:00-12:00

Uganda, Arua, Agavu, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Hoima, Kasonga

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Arua, Amakuva, village

Giờ mở cửa: 24/7

Uganda, Arua, Abale, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Yumbe, Kogbo, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Uganda, Arua, Ayiko, village

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Uganda dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \