Trung tâm thương mại Úc

1462 đối tượng
bộ lọc

Úc, Brisbane, Queen Street, 170

Website: http://170queen.com.au/

Úc, Maitland, New South Wales

Úc, Victoria, Melbourne

Website: http://aclandcourt.com.au

Úc, Queensland, Brisbane

Úc, Tây Úc, Armadale

Úc, Queensland, Bundaberg, Barolin Street, 36

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Victoria, Frankston, Beach Street, 28

Website: http://www.baysideshopping.com.au

Úc, Victoria, Pakenham

Úc, Victoria, Geelong

Úc, New South Wales, Newcastle

Úc, Victoria, Geelong

Úc, Tây Úc, Joondalup

Úc, Queensland, Brisbane

Website: http://www.birkdalefair.com.au

Úc, Sydney, Roseby Street, 19

Website: http://birkenheadpoint.com.au

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, New South Wales, Blacktown

Website: http://www.blacktownmegacentre.com.au

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\