Trung tâm thương mại Ả Rập Saudi

117 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Website: http://alrashidmegamall.com

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dammam

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dammam

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Suwadah, village

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Lith

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dammam

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\