Trung tâm thương mại Yemen

22 đối tượng
bộ lọc

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Ibb Governorate, Ibb

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Adan, village

Yemen, Hadhramaut, Al-Mukalla

Giờ mở cửa: 24/7

Yemen, Hadhramaut, Tarim

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Ibb Governorate, Ibb

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Ibb Governorate, Ibb

Yemen, Hadhramaut, Tarim

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\