Trạm xe buýt 216 tại Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, GPS: 42.8343,74.5122

Website: http://www.bs.kg

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt 216 tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt 216 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: http://www.bs.kg

Kyrgyzstan, Bishkek, Den Siaopina ulitsa, 308а

Điện thoại: 0312451047

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek