Công ty cho thuê ô tô Asco Car Hire tại Namibia, Khomas, Windhoek, Mandume Ndemufayo Avenue, 195

Namibia, Khomas, Windhoek, Mandume Ndemufayo Avenue, 195, GPS: -22.5896,17.0799

Điện thoại: +26461377200

Website: http://www.ascocarhire.com

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô Asco Car Hire tại địa chỉ: Namibia, Khomas, Windhoek, Mandume Ndemufayo Avenue, 195 / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô Asco Car Hire hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Acacia St, 22

Điện thoại: +264-61-223388

Website: http://www.smiling-africansun.com

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Bessemer St, 8

Điện thoại: 00264 61 256 323

Website: http://www.caprivicarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 0:00-16:30,19:30-00:00

Namibia, Khomas, Windhoek