Công ty cho thuê ô tô Times Car Rental Hakodate Station tại Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate

Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate, GPS: 41.7749,140.729

Điện thoại: 0138-27-4547

Website: http://rental.timescar.jp/

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-19:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô Times Car Rental Hakodate Station tại địa chỉ: Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô Times Car Rental Hakodate Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate

Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate

Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate

Nhật Bản, Hokkaido, Hakodate

Website: https://www.jrh-rentacar.jp/