Trạm xăng Euro Petrol tại Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore, GPS: 40.774,19.8734

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Euro Petrol tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore / 310845 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Euro Petrol hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, thuê ô tô, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Çiflik, village

Albania, Southern Albania, Moravë, village

Albania

Albania, Southern Albania, Poshnjë, village

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore