Trạm xăng YX Askim tại Na Uy, Østfold, Askim

Na Uy, Østfold, Askim, GPS: 59.5818,11.141

Chủ: Uno-X

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng YX Askim tại địa chỉ: Na Uy, Østfold, Askim / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng YX Askim hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Na Uy, Østfold, Askim

Na Uy, Østfold, Askim

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Na Uy, Østfold, Askim

Na Uy, Østfold, Spydeberg, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Na Uy, Østfold, Askim, Vestre ringvei, 2

Hỗ trợ xe lăn: No

Na Uy, Østfold, Askim

Hỗ trợ xe lăn: No