Taxi Saint Kitts and Nevis

3 đối tượng
bộ lọc

Saint Kitts and Nevis, Nevis, Charlestown

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Cayon, village

Điện thoại: 869-764-1553, 869-764-4996

Saint Kitts and Nevis, Nevis, Charlestown

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Saint Kitts and Nevis.\