Ga tàu hỏa Hàn Quốc

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Hàn Quốc, Seoul, Gangbuk-gu

Hàn Quốc, Jeolla Nam, Ogok-myeon

Hàn Quốc, Incheon

Hàn Quốc, Gyeonggi, Uijeongbu

Hàn Quốc, Seoul, Songpa-gu

Hàn Quốc, Daejeon, Oesamdong

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Bonghwang-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Bonghwang-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Bongseong-myeon

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Buram-dong

Hàn Quốc, Busan

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Jupo-myeon

Hàn Quốc, Chungcheong Bắc, Gwalli, village, cupungryeongro, 444

Hàn Quốc, Daegu, Dunsan-dong

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hàn Quốc, Daegu, Icheon-dong

Một ga tàu hỏa là một điểm tham chiếu tiện lợi trong mọi khu vực đông dân cư, và là điểm khởi đầu truyền thống trong hành trình của du khách với các danh thắng địa phương. Một khi bạn đã biết vị trí và số điện thoại của một ga tàu hỏa tại tại Hàn Quốc, bạn có thể lập kế hoạch cho các lộ trình du lịch độc lập mà không phải lo lắng về việc mua vé, tìm chỗ ở tạm thời, và các chi tiết phức tạp khác trong lịch trình.\