Bưu điện Malta

18 đối tượng
bộ lọc

Malta, Balzan, village

Malta, Gzira, Triq Manwel Dimech, 118

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:30-13:00

Malta, Mellieha, village

Malta, Sliema

Malta, Hamrun

Malta, San Gwann

Malta, St. Julian's

Giờ mở cửa: Oct 01 - Jun 14: Mo-Fr 08:30-14:30; Jun 15 -Sep 30: Mo-Fr 08:00-14:00

Malta, Gozo, Victoria

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:15-16:30; Sa 08:15-12:30

Malta, Qrendi, village

Malta, Fgura

Malta, Zurrieq

Malta, Rabat

Malta, Qawra, village

Malta, Ta' Xbiex

Malta, Valletta

Malta, Qormi

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Malta.\