Bưu điện Zimbabwe

32 đối tượng
bộ lọc

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Binga

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Mashonalandia Occidental, Kariba

Zimbabwe, Manicalandia, Nyanga

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Điện thoại: +263962535

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-11:30

Zimbabwe, Manicalandia, Mutare

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Midlands, Gweru

Zimbabwe, Provincia de Harare, Epworth

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Mashonalandia Occidental, Eiffel Flats

Zimbabwe, Mashonalandia Occidental, Selous, village

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Zimbabwe.\