Nhà nghỉ Palestinian Territories

114 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Atil, village

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Dura

Palestinian Territories, Area B, Kharas, village

Palestinian Territories, Area B, Idhna

Palestinian Territories, Khan Yunis

Điện thoại: 0599178153

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Jericho

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Kafr Ruman, village

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Qabatiya

Điện thoại: 0597021130

Palestinian Territories, Area A, Dura

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \