Nhà nghỉ Iran

280 đối tượng
bộ lọc

Iran, Tehran

Iran, Tehran

Iran, Isfahan Province, Isfahan, frdwsy, 34

Điện thoại: +989394593471

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: https://www.tripadvisor.com/

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Tehran, mkhtry, 15

Điện thoại: +989357252441

Giờ mở cửa: 24/7

Iran, Razavi Khorasan Province, کبودان, village

Điện thoại: +98 9159322410

Iran, Tehran

Điện thoại: +982133913968

Iran, Razavi Khorasan Province, Nishapur

Điện thoại: +989363467099

Website: http://facebook.com/

Iran, Mazandaran Province, Rineh

Điện thoại: 00989122461120

Website: http://damavand-mountain.com

Iran, Alborz Province, Velayat Rud, village

Điện thoại: +989900995435

Website: http://www.hostelsiniran.com

Iran, Isfahan Province, Isfahan, Oststrasse, 37 Alley

Iran, Mazandaran Province, Rostam Rood, village

Điện thoại: 09117448026

Iran, Chaharmahal and Bakhtiyari Province, Mahdieh, village

Iran, Isfahan Province, Mohammadabad

Iran, Sistan and Baluchestan Province, Guvatr, village

Iran, Yazd Province, Yazd, mm khmyny, 34

Điện thoại: +989306159300

Website: http://yazdhosteloasis.com

Giờ mở cửa: 24/7

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \