Đại học và tổ chức giáo dục Nepal

26 đối tượng
bộ lọc

Nepal, Far-Western Development Region, Mahendranagar

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: http://pu.edu.np/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Website: http://www.tuexam.edu.np

Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Nepal, Central Development Region, Rampur, village

Nepal, Western Development Region, Jayatar, village

Giờ mở cửa: 06:10AM Sat off

Nepal, Western Development Region, Majuwa, village

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Website: http://www.tuexam.edu.np

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Mangalpur, village

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Website: http://www.ryi.org/

Nepal, Far-Western Development Region, Mahendranagar

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Nepal? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\