Đại học và tổ chức giáo dục Cuba

177 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Mayabeque, San José de las Lajas

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Sancti Spiritus, Sancti Spíritus

Điện thoại: +53 41 323270

Cuba, Havana, La Habana, Estacion La Obra, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:00-18:00

Cuba, Las Tunas, Victoria de Las Tunas

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Cuba? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\